Wat doet Refugium

 

Refugium is een noodfonds met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, regio Zeeland te ondersteunen:

  • In situaties waarin noodzakelijke kosten ontstaan in het kader van een verblijfsprocedure en gezinshereniging,
  • Als er sprake is van een humanitaire noodsituatie van een uitgeprocedeerde asielzoeker en als een nieuwe verblijfsaanvraag reëel uitzicht biedt op het alsnog krijgen van een verblijfsstatus (asiel of regulier),
  • Met kleine uitgaven in situaties waarin medewerkers en/of vrijwilligers van VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland, regio Zeeland ondersteuning noodzakelijk vinden.


Refugium ondersteunt mensen met een lening of een gift.

Refugium is vanaf 2014 actief.
Zij zet zich in voor de basisrechten van vluchtelingen en/of asielzoekers en hun kinderen en baseert zich hierbij op artikel 25 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die ook geldt voor migranten zonder verblijfs­vergunning en hun kinderen. Op grond van dit artikel heeft ieder mens recht op eten, kleding en onderdak.

Het bestuur van Refugium draait volledig op vrijwilligers en bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: R. W(illem) van Voorst Vader
Penningmeester: P(etra) C.T.  Elbertsen
Secretaris: G(abriëlle) M. Bertels
PR&Communicatie: J(acomien) M. Bins-Scheffer

Het bestuur verricht haar werkzaamheden op vrijwillige basis en onvangt ten hoogste een onkostenvergoeding.

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Beleidsplan 2015                                         Privacyverklaring