Voor wie

Refugium werkt voor mensen die:

  • Cliënt zijn van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland (VWZN),
  • Wonen in de provincie Zeeland en
  • Geen Nederlandse nationaliteit hebben.

Wilt u een aanvraag doen bij Refugium? Lees dan de voorwaarden en vul het aanvraagformulier in.
Aanvraagformulieren uitsluitend digitaal in te dienen via info@refugium.nl

NB: bij toekenning van een aanvraag geldt normaliter een eigen bijdrage van € 150,- 
 

Aanvraagformulier

Criteria